Stan Oczyszczalni

W dniu dzisiejszym oczyszczalnia pracuje bezawaryjnie.

 

 
Zegar - Kalendarz
Ścieki oczyszczone

 

 

 
Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Informujemy, że od 06-07-2018 r. na terenie Gminy Stryszów obowiązują nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie KR.RET.070.225.2018 z dnia 07 czerwca 2018 r. i ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 28 czerwca 2018 r. Taryfy zostały określone na 3 lata.

Do pobrania - Decyzja KR.RET.070.225.2018 - PDF


Do pobrania - Ceny i stawki opłat - PDF


        Jednocześnie informujemy, iż na podstawie Uchwały nr  XXX/253/2017 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 13 grudnia 2017 r. , ustalono dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stryszów obowiązujące w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.. Dopłaty  finansowane sa z budżetu Gminy Stryszów. Poniżej prezentujemy ceny dla odbiorcy, po uwzględnieniu przedmiotowych dopłat , obowiązujące do 31 grudnia 2018 r.

 Do pobrania - Cennik obowiązujący do 31.12.2018 r. - PDF
 
INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ SPW-K ŚRODOWISKO SP Z O.O.

INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ STRYSZOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE  "ŚRODOWISKO" SP. Z O.O. W STRYSZOWIE.

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z powyższym, chcemy przedstawić Państwu najważniejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w Stryszowskim Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym "Środowisko " Sp. z o.o. w Stryszowie.

Więcej…
 
Zmiana obowiązujących taryf od 1 stycznia 2016r.

UCHWAŁA Nr XI/90/2015 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stryszów.  - link do BIP.

 

 

Więcej…