Stan Oczyszczalni

W dniu dzisiejszym oczyszczalnia pracuje bezawaryjnie.

 

 
Zegar - Kalendarz
Ścieki oczyszczone

 

 

 
INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ SPW-K ŚRODOWISKO SP Z O.O.

INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ STRYSZOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE  "ŚRODOWISKO" SP. Z O.O. W STRYSZOWIE.

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z powyższym, chcemy przedstawić Państwu najważniejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w Stryszowskim Przedsiębiorstwie Wodociągowo-Kanalizacyjnym "Środowisko " Sp. z o.o. w Stryszowie.

Więcej…
 
Zmiana obowiązujących taryf od 1 stycznia 2016r.

UCHWAŁA Nr XI/90/2015 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stryszów.  - link do BIP.

 

 

Więcej…
 
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Działając na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (j.t. Dz.U. z 2006r.,Nr 123, poz. 858 ze zm.) ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowane przez SPWiK "Środowisko" Sp. z o.o. na terenie Gminy Stryszów

Taryfy obowiązują
od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Więcej…