Zarząd Spółki


Prezes Zarządu: Jerzy Starowicz

Księgowość:
Główna Księgowa: mgr Magdalena Gnojek
Referent do spraw biurowych: Sabina Kajfasz

Dział techniczny:Główny operator: Bogusław Palarski
Inkasent sołectwa Stronie Zakrzów-Dąbrówka: Marek Radwan.
Inkasent sołectwa Stryszów i Łękawica: Krystian Krzysztof