Usługi


1. Dostawa wody i odprowadzanie ścieków.
2. Sprzedaż wodomierzy.
3. Wydawanie warunków technicznych.
4. Prace odbiorowe przyłączy wodno-kanalizacyjnych.
5. Odbiór ścieków z szamb przydomowych.
6. Drobne usługi instalacyjno-remontowe dla mieszkańców.