Stan Oczyszczalni

W dniu dzisiejszym oczyszczalnia pracuje bezawaryjnie.

 

 
Zegar - Kalendarz
Ścieki oczyszczone

 

 

 
Zgłoszenia
Zarząd spółki zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców o zgłaszanie zauważonych wycieków wody, awarii na numer 510-120-566 lub 510-120- 567 Jak również przypadki nielegalnego poboru wody z hydrantu lub zrzutu ścieków do studzienek kanalizacyjnych. Informacje można również przesyłać na email: lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na naszej stronie internetowej.