Stan Oczyszczalni

W dniu dzisiejszym oczyszczalnia pracuje bezawaryjnie.

 

 
Zegar - Kalendarz
Ścieki oczyszczone

 

 

 
Nowe taryfy obowiązujące od 1 stycznia 2019 do 6 lipca 2019 r

 Działając na podstawie art..24 ust. 8 i 9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowane prze SPWiK "Środowisko" Sp. z o.o. na terenie Gminy Stryszów

Nowe taryfy obowiązujące od 1 stycznia 2019 do 6 lipca 2019 r

 

 

 

 

Wysokość cen za dostarczoną wodę :

               

Lp

Wyszczególnienie

Cena taryfowa

Dopłata do cen taryfowych*

Cena dla odbiorców

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaje cen i stawek opłat

netto

z VAT      (8%)

netto

z VAT (8%)

netto

z VAT (8%)

 

1

Grupa I- Gospodarstwa domowe

cena wody           ( zł/m3)

8,56

9,24

2,50

2,70

6,06

6,54

 

2

Grupa II- Pozostali odbiorcy

cena wody           ( zł/m3)

8,56

9,24

1,10

1,18

7,46

8,06

 
                   
                   

Wysokość cen za odprowadzenie ścieków:

               

Lp

Wyszczególnienie

Cena taryfowa

Dopłata do cen taryfowych*

Cena dla odbiorców

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaje cen i stawek opłat

netto

z VAT      (8%)

netto

z VAT (8%)

netto

z VAT (8%)

 

1

Grupa I- Gospodarstwa domowe

cena ścieki                  ( zł/m3)

9,94

10,74

5,23

5,65

4,71

5,09

 

2

Grupa II- Pozostali odbiorcy

cena ścieki           ( zł/m3)

9,94

10,74

4,68

5,06

5,26

5,68

 
                   
                   

Wysokość opłaty abonamentowej i przyłączeniowej:

             

Lp

Stawka opłat abonamentowych

Opłata w                       zł/odbiorcę /    m-c

 

netto

brutto

 

1

2

3

4

 

1

Odbiorcy wody i dostawcy ścieków w oparciu o wskazanie wodomierza głównego

10,77

11,63

 

2

Odbiorcy wody rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza głownego

8,96

9,68

 

3

Dostawcy ścieków rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków wg. norm zużycia wody

4,58

4,95

 

4

Dostawcy ścieków rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków wg. wodomierzy na własnym ujęciu

9,37

10,12

 

5

Dostawcy ścieków rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza głównego

1,81

1,95

 
                   

* Zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/318/2018 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryf  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Doplaty finansowane są z budżetu Gminy.