Kontakt

Stryszowskie Przedsiębiortwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Środowisko" w Stryszowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Województwo Małopolskie
Powiat Wadowicki
Gmina Stryszów

Adres:
Stryszów 600
34-146 Stryszów

Zgłoszenia wywozu ścieków: 510-120-566 lub 510-120- 567
Sprawy rozliczeń: tel. 510 120 567
Sprawy techniczne: tel. 510-120-568 lub 500 293 846
Sprawy nadzwyczajne awarie, zgłoszenia: tel. 510-120-566 całodobowo!
Obsługa oczyszczalni: 510-120-569
Inkasenci: 510-120-568 lub 500-293-846
mail:

Godziny pracy oczyszczalni Stryszów:
Od Poniedziałku do Piątku w godzinach 7.00-15.00
tel. 510 120 567